Методичні комісії

В професійно-технічному училищі діє 5 методичних комісій, які створені за рекомендацією методичної ради. Керівництво ними здійснюють досвідчені педагоги з вищими кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями.

Робота кожної методичної комісії передбачає примноження теоретичних знань та практичних вмінь педагогічних працівників, їх фахового зростання, розвиток потенціалу кожного викладача та майстра в/н, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

Кожна методична комісія обрала свій напрям роботи за відповідним методичними проблемами, які підпорядковуються єдиній науково-методичній проблемі училища.

Догори