Методична комісія

В професійно-технічному училищі діє 5 методичних комісій, які створені за рекомендацією методичної ради. Керівництво ними здійснюють досвідчені педагоги з вищими кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями.

Робота кожної методичної комісії передбачає примноження теоретичних знань та практичних вмінь педагогічних працівників, їх фахового зростання, розвиток потенціалу кожного викладача та майстра в/н, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

Кожна методична комісія обрала свій напрям роботи за відповідним методичними проблемами, які підпорядковуються єдиній науково-методичній проблемі училища.

Інформація про методичну комісію з професій "Тракторист-машиніст с/г виробництва”, "Муляр-штукатур"

17.09.2020 р. відбулося засідання методичної комісії педагогічних працівників з професії “Тракторист-машиніст с/г виробництва”, «Муляр-штукатур»

Тема засідання: Оновлення змісту професійної  освіти шляхом впровадження  нових технологій навчання.

На засідання були винесені такі питання для обговорення:

      1. Методична консультація: «Впровадження елементів

дистанційного навчання в систему ПТО»

      2. Педагогічний діалог: Ділимось досвідом організації дистанційного навчання

       3. Круглий стіл: Планування роботи кабінетів, лабораторій як необхідна складова якісної підготовки та проведення занять

         На початку засідання методист училища Романюк С. П. надала методичну консультацію з питання «Впровадження елементів дистанційного навчання в систему ПТО». В процесі активного обговорення даного питання колеги вносили пропозиції щодо вибору освітніх платформ для організації дистанційного навчання. Ділилися досвідом організації дистанційного навчання із предметів профтехциклу та власною методикою роботи, зокрема на платформі Classroom.

         За круглим столом обговорили роль планування роботи кабінетів, лабораторій як необхідної складової якісної підготовки і проведення занять. Завідуючі кабінетами та завлабораторіями запропонували для обговорення та затвердження плани роботи кабінетів і гуртків, які функціонуватимуть при кабінетах в 2020-2021н.р.

         Голова МК Твердохліб В. М. ознайомила присутніх з планом проведення  обласних засідань секції педагогічних працівників професій механізаторів с/г виробництва.

22.10.2020р відбулося засідання методичної комісії педагогічних працівників з професії “Тракторист-машиніст с/г виробництва”, «Муляр-штукатур» на тему:

«Сучасні підходи до оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників для агропромислового виробництва через впровадження сучасних виробничих технологій».

На засідання були винесені такі питання:

 1. Круглий стіл: «Дистанційне навчання – перспективний напрям сучасної освіти.»
 2. Обмін досвідом: Експериментально-дослідницька робота – необхідна складова в системі підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника
 3. Психологічна консультація: «Соціалізація учнів першого курсу»

         Найбільш актуальним в період такої нестандартної форми навчання як змішане навчання є дистанційне навчання. Обговорення питання дистанційного навчання як перспективного напряму сучасної освіти відбулося у вигляді бесіди за круглим столом, де педагоги висвітлювали переваги і ефективність дистанційного навчання, ділилися проблемами, з якими прийшлось стикнутися при налагодженні зворотнього зв’язку із здобувачами освти, організації оцінювання знань учнів.

         При розгляді питання «Експериментально-дослідницька робота –  необхідна складова в системі підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника» виступила викладач агротехнології Твердохліб В. М. і поділилася досвідом організації навчально-дослідницької діяльності в професійно-технічному закладі та відзначила ефективність впровадження експериментально-дослідної роботи в навчально-виховний процес. Викладач продемонструвала цікаві презентації процесу та результатів  експериментально-дослідницької роботи.

         Для кращого налагодження контакту вчитель-учень, швидшої адаптації  учнів в училищі, на засідання МК була запрошена психолог училища, яка надала психологічну консультацію  «Соціалізація учнів першого курсу».

19.11.2020р. відбулося засідання методичної комісії педагогічних працівників з професії “Тракторист-машиніст с/г виробництва”, «Муляр-штукатур». Тема засідання: Нові ролі і компетенції педагогічних працівників у зв’язку з впровадженням модульного навчання.

На засіданні було заплановано розглянути такі питання:

 1. Педагогічний консиліум: Змішане навчання – ключ до змін
 2. Позитивний досвід та проблеми впровадження у навчальний процес ЗП(ПТ)О елементів дуальної форми навчання, нових виробничих технологій
 3. Обговорення і затвердження завдань для проведення контрольних зрізів знань з предметів профтехциклу
 4. Відвідання і обговорення відкритого уроку з предмета «Трактори». Методична мета: «Використання компютерних презентацій на уроках професійно-теоретичної підготовки для формування професійних профільних компетентностей» .

         Виходячи з реалій сьогодення, найбільш ефективною формою проведення занять на даному етапі є змішане навчання, завдяки якому учні мають реальну можливість одержати не лише знання, а й практичні навики роботи з професії, відпрацювати виконання вправ, лабораторно-практичних робіт, дотримуючись комплексу протиепідеміологічних заходів. Досвідом застосуванням онлайн-ресурсів  для організації та проведення виробничого навчання та виробничої практики поділився майстер виробничого навчання Надашкевич Г. О., а члени МК продовжили активне обговорення даного питання у формі педагогічного консиліуму.

            Позитивним досвідом та проблемами впровадження  у навчальний процес  ЗП(ПТ)О елементів дуальної форми навчання, нових виробничих технологій поділився старший майстер Трачук Ю.В. Більш реальним застосування дуального навчання бачиться для професій будівельного профілю.

            Враховуючи те, що в даний час уроки теоретичного циклу проводяться дистанційно, викладач з предмета «Трактори» Нижник Н. І. продемонструвала презентацію дистанційного уроку з теми «Система живлення трактора»;  методична мета уроку: «Використання компютерних презентацій на уроках професійно-теоретичної підготовки для формування професійних профільних компетентностей». Колеги подякували викладачеві за цікаві матеріали та професійну підготовку до уроку.

Інформація про методичну комісію Кухар, кондитер

З 13 по 17 грудня в училищі пройшов предмеино-методичний тиждень на тему: «У небо, калита, у небо», приурочений святкуваню Андрія Первозваного. Тиждень розпочався із виставки стінгазет.

Потім в 11.30 у кабінеті № 15 викладач Романовська Г.М. розповіла про історію та традиції свята. У вівторок було проведено майстер-клас приготування калити від майстра в\н Козиревої О.Й.

Наступного дня майстер в\н Фем’як Т.Л. провела виробничу майстерню «Розмалюєм пряник разом»

У четвер майстрі в\н Трачук Г.Ю. та Панасюк Р.В. разом з учнями провели виховний захід “Андріївські вечорниці на сучасний лад ”. Учні розказували про традиції святкування Калити, проводили конкурси та ігри, частували присутніх калитою.

     22.09.2021 року відбулося засідання методичної комісії з професії “Кухар, кондитер”. На порядок денний виносились такі питання: Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору в ЗП(ПТ)О,  обговорення і затвердження робочої програми з виробничої практики та переліку кваліфікаційних пробних робіт за професією «Кондитер» ІІІ розряду для учнів IV курсу та обговорення і затвердження планів роботи кабінетів та майстерень з професії.

20.10.2021 року відбулося засідання методичної комісії з професії “Кухар, кондитер”. Засідання проходило у формі дискусії, де члени методичної комісії обговорювали основні особливості системи дистанційного навчання; ознайомилися з новітньою навчальною та методичною літературою, з підпискою на періодичні видання. На засіданні МК була присутня Бунда А.А., психолог училища, яка розказала про збереження психоемоційного здоров’я учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання та запропонувала деякі поради для учнів та педагогів щодо цього.

17.11.2021 року відбулося засідання методичної комісії з професії “Кухар, кондитер”. Засідання проходило у формі методичного орієнтиру, на якому обговорювали коучингові технології у професійній діяльності, завдання для контрольних зрізів знань та проведення відкритого уроку з виробничого навчання на тему: “Технологія приготування великошматкових м’ясних напівфабрикатів”. На уроці використано презентації та навчальний фільм з приготування напівфабрикатів з м’яса.

Також,  голова МК подякувала всім майстрам за участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії “Кухар” та привітала переможця – Козиреву О.Й. і побажала успіхів її в обласному конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н закладів П(ПТ)О з професії “Кухар”.

 

22.12.2021 року відбулося засідання методичної комісії з професії “Кухар, кондитер”. Засідання проходило у формі круглого стола. На засідання виносились такі питання:

 1. Використання активних та інтерактивних методів навчання при підготовці кухарів і кондитерів.
 2. Предметно-методичний тиждень
 3. Проведення і обговорення відкритого уроку

Методична мета: Використання різних методів навчання на уроках професійно-теоретичного навчання

 1. Обговорення і затвердження переліків навчально – виробничих робіт на II семестр.

Інформація про методичну комісію викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

28 серпня 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання обговорили організацію виховної діяльності відповідно до викликів сьогодення в умовах змішаного навчання, затвердили план роботи методичної комісії на  2020-2021 навчальний рік. А також ознайомилися з нормативними документами, що коригують роботу класного керівника, вихователів, викладачів Захисту України та фізичного виховання.

 30 вересня 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання розглядали тему «Педагогічна тактовність та етика класного керівника». Кривоніжка Н. О. розповіла про етичні навики та поведінку сучасного керівника групи відповідно до викликів сьогодення в умовах змішаного навчання, а також проаналізувала соціальний паспорт училища.

Калюга В. І.,  класний керівник груп № 10, поділилася своїм досвідом роботи педагога та учня в умовах он-лай та оф-лайн навчання та виховання.

Сопіжук М.Т.,  класний керівник групи №8, розповіла про індивідуальну роботу з батьками в умовах он-лай та оф-лайн навчання та виховання.

Обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

28 жовтня 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання розглядали тему «Становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа».

Відбулася зустріч із психологом Бундою А. А., яка провела психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення учнів, схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин. Про сучасні інформаційні технології у забезпеченні національно-патріотичного виховання розповіла класний керівник групи №11 Морозюк В. М.

Обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

 

25 листопада 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання розглядали тему «Виховання здорового способу життя та відповідального ставлення до власного здоров’я». Про контроль за умовами проживання учнів в гуртожитку розповіла заступник директора з НВР Кривоніжка Н. О. Також виступив  Романовський А.М.,  викладач фізичного виховання і класний керівник групи № 5, який розповів про фізичне вдосконалення, розвиток потреби у здоровому способі життя, вироблення відповідного ставлення до свого здоров’я.  

Про новинки літератури з питань використання «активних» форм виховної роботи з учнівською групою в умовах змішаного навчання проінформувала бібліотекар Семещук Н.Д.

Учасники засідання обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

30 грудня 2020 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання розглядали тему «Розвиток морально-етичної  свідомості здобувачів освіти». Про формування моральних цінностей учнів у системі виховної роботи розповіла класний керівник групи № 3 Романовська Г.М.

Голова методичної комісії Морозюк В.М. окреслила важливе завдання для всього педагогічного колективу, а саме: створення безпечного освітнього середовища в училищі та попередження і протидія булінгу. Крім того, вона підсумувала роботу методичної комісії протягом І семестру.

Учасники засідання обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

27 січня 2021 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання розглядали тему «Родинне виховання в сучасній сім’ї як найголовніша ланка національного виховання».

Про завдання і зміст родинного виховання в сучасних умовах розповіла класний керівник групи № 4 Коровицька А.М.

Бунда А.А., практичний психолог, ознайомила присутніх з проблемами агресивної поведінки учнів з метою профілактики правопорушень.

Учасники засідання обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

24 лютого 2021 року відбулося засідання методичної комісії викладачів фізичного виховання, захисту України, класних керівників і вихователів.

Учасники засідання обговорили тему «Профілактика правопорушень підлітків на основі гуманізації сучасної освіти». Ковальчук І.Є.,  класний керівник групи № 2, поділилася власним досвідом про результативні традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання.

Учасники засідання обговорили проведені протягом місяця виховні заходи.

Інформація про методичну комісію з предметів суспільно-гуманітарного спрямування.

23.09.2020 року  відбулося засідання методичної комісії предметів суспільно-гуманітарного спрямування. Члени МК у формі  методичної платформи обговорили «Технології змішаного навчання: поєднання традиційної та онлайн-освіти».

Сопіжук М.Т., голова МК, розповіла, що змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-навчання у один ланцюжок, що творить «навчальний досвід» учня. Змішане навчання дозволяє розвивати внутрішню мотивацію здобувачів освіти, їх здібності до самоосвіти. При змішаному навчанні інструкції (теорію), яку здобувач освіти опрацьовує онлайн  (у формі самостійного прочитання матеріалів, перегляді демонстраційних відео, перегляді відеозапису лекції вчителя), знаходять своє застосування  і офлайн ресурси (під час занять). Всі активності та заняття, що відбуваються в навчальному процесі, мають поєднуватися між собою.

     Навчання онлайн – це формат навчання здобувачів освіти  за комп’ютером, при чому здобувач освіти сам обирає місце для навчання, контролює час, ритм та послідовність виконуваних завдань

    Навчання офлайн – взаємодія здобувача освіти з педагогом та одногрупниками по проєкту. Формат офлайн навчання   включає роботу у групових проєктах, індивідуальні консультації, лекції, семінари, дискусії, тренінги, турніри.

Виступили: Калюга В.І., викладач історії,  яка продемонструвала присутнім презентацію «Змішане навчання як напрям сучасної системи освіти».

13.10.2020 року відбулося засідання методичної комісії предметів суспільно-гуманітарного спрямування. Члени МК під час  методичної дискусії «Дистанційне навчання: за і проти»  слухали Сопіжук М.Т., голову МК, яка  повідомила, що    популярність дистанційної освіти в останні роки різко зросла. Ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для багатьох бажаючих отримати знання. Багато сказано на користь дистанційної освіти, і, мабуть, не менше про недоліки подібної форми навчання.

Які переваги здобуття освіти на відстані?

До плюсів дистанційної форми навчання відносяться:

 1. Гнучкість — здобувач освіти може навчатися в зручний для себе час та в індивідуальному темпі, незалежно від місця проживання/перебування.
 2. Якісний матеріал (дистанційні курси розробляються відповідно до програм, затверджених МОН, але не обмежуються лише одним підручником й включають інформацію з кількох джерел, медіа-файли, коментарі вчителя, посилання на статті тощо).
 3. Індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти  з урахуванням його здібностей та потреб.
 4. Оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
 5. Вивільнення часу для відвідування різноманітних гуртків, курсів та занять улюбленими справами.
 6. Можливість постійного моніторингу успішності навчанняздобувача освіти.

Виступили: Линник В.Г., викладач іноземної мови, яка розповіла про недоліки дистанційного навчання, а саме:

 • Недостатній контроль над засвоєнням здобувачами освіти одержуваних знань.
 • «Теоретизація» навчання, зведення навчального процесу до механістичних прийомів і методів.
 • Неможливість формування повного уявлення про зміст навчального предмета.
 • Невиправдана оплата послуг в даній галузі освіти.
 • Можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних.
 • Різнотипність тарифів відповідно до заданої регіональною специфікою.

Виступили: Романюк С.П., методист училища, яка наголосила, що в умовах дистанційного навчання, коли значну частину матеріалу здобувачі освіти мають проходити самостійно, особливої ваги набуває формувальне оцінювання. Важливо якомога частіше давати здобувачам освіти зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати мотивацію, надавати поради про те, що потребує додаткового опрацювання, хвалити за помилки, якщо вони виявлені самим здобувачем освіти.

 Члени МК переглянули вебінар “Що таке дійсно дистанційне навчання?» та  “Переваги дистанційного навчання» за посиланням:

10.11.2020 року  під час засідання методичної комісії предметів суспільно-гуманітарного спрямування викладачі долучились до перегляду вебінару:«Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання», який демонструвався на платформі Всеосвіта.

https://www.youtube.com/watch?v=DusGQRnqWF0

         Члени МК дізналися про практичні рекомендації для організації ефективної цифрової взаємодії із здобувачами освіти в умовах дистанційного навчання. А також ознайомилися, як забезпечити ефективну цифрову взаємодію із здобувачами освіти навіть у рамках дистанційного навчання; як активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості та як урізноманітнити процес дистанційного навчання завдяки створенню творчих унікальних онлайн-завдань.

23 грудня 2020р.  члени МК у формі  методичного семінару обговорили «Веб-інструменти для оцінювання навчальних досягнень учнів».

Сопіжук М.Т., голова МК, розповіла, що навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сьогодні вже не видається чимось дивним та незвичним: вчителі створюють та ведуть свої блоги, сайти та профілі в соціальних мережах; вони розробляють дидактичні матеріали, використовуючи комп’ютер; створюють документи та презентації, записують відео та навіть розробляють дистанційні курси для учнів. Завдяки використанню ІКТ на уроках в учнів формуються навички XXI століття: вони вчаться працювати в команді, гнучко мислити, ефективно використовувати інформаційні технології, адаптуватись, бути лідерами та багато інших. Допомогти цьому може також і використання онлайнових ресурсів для здійснення оцінювання учнів як під час уроку, так і вдома.

Виступили: Морозюк В.М., викладач української мови та літератури, яка  сказала, що оцінювання повинно бути не одноразовою подією, а безперервним процесом упродовж всього навчання учня. Завдяки тому, що оцінювання стає складовою викладання навчальної теми і є безперервним, воно є формуючим. При такому оцінюванні учні можуть в різні способи продемонструвати свої уміння, навички, досягнення та успіхи, побачити своє зростання та вдосконалення, а не лише показати знання окремих фактів шкільного курсу. Завдяки формуючому оцінюванню вчитель може більше дізнатися про навчальні потреби своїх учнів, що допоможе коригувати процес викладання з метою покращення досягнень дітей.

Одними з найбільш ефективних інструментів для здійснення оцінювання є тести та опитувальники, які можна швидко створювати, редагувати та обробляти в онлайні. Розглянемо чотири незамінних онлайнових інструменти, які дозволяють здійснювати оцінювання учнів.

Виступили:Калюга В.І., викладач історії, яка розповіла про Форми Google – один з найбільш популярних сьогодні сервісів для створення тестів та опитувальників. Ресурс має велику кількість шаблонів оформлення, що дозволяє створювати форми до уроку будь-якої теми. Серед переваг слід відмітити миттєву обробку результатів та представлення їх у вигляді діаграм, імпортування результатів опитування чи тестування в редактор електронних таблиць, можливість додавання відео та зображень, організації розгалуження та призначення певної кількості балів за правильну відповідь, можливість редагування та заповнення на мобільному пристрої, а також вбудовування у власні сайти чи блоги та швидка публікація в соціальних мережах. Сервіс містить офіційну інструкцію, яка допоможе опанувати сервіс навіть новачку.

20 січня 2021 року відбулося засідання методичної комісії суспільно-гуманітарного спрямування. Головним питанням на засіданні був звіт МК за І семестр. Сопіжук М.Т., голова МК, розповіла про роботу методичної комісії за І семестр 2020-2021 н. року  та проаналізувала успішність учнів з суспільно-гуманітарних дисциплін за І семестр. Члени МК ухвалили: удосконалювати контрольно-оцінювальну діяльність учнів  у процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки та елементів змішаного навчання.

25 лютого 2021р. члени МК на черговому засіданні обмінювались досвідом з  питання: Національно-патріотичне виховання в роботі викладачів суспільного циклу. Слухали Сопіжук М.Т., голову МК, яка  повідомила, що    національно-патріотичне виховання є одним із найважливіших напрямів роботи в сучасному освітньому просторі.  Патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, форму­ються світогляд, національна самос­відомість. Вчителі мають ґрунтовно опрацювати терміни «патріотизм», «нація», їх розуміння учнями. Необхідно акцентувати увагу на тому, що патріотизм в нинішній час проявляється не лише в безпосередній боротьбі на Сході із зовнішнім ворогом, не тільки в надзвичайних ситуаціях, але є звичайним станом повсякденного життя людини.

Виступили: Калюга В.І., викладачка історії, яка розповіла, що  саме на уроках історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як невід’ємної складової формування європейської цивілізації. Тут учні мають отримати базові наукові знання, що слугуватимуть фундаментом формування їх історичної свідомості, патріотизму. Під час уроків історії вчитель має донести до учнів ідею української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому. Система патріотичного виховання передбачає формування історичної свідомості молодого покоління українців, що базується на вивченні історії боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, особливо у ХХ-ХХІ століттях.

На уроках історії відбувається виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості. Вчитель має домогтися усвідомлення учнями спільності інтересів усіх етносів українського народу в розбудові України, формування міжнаціональної толерантності, необхідності розвитку духовної, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури тощо.

При цьому одним із завдань учителя є максимальне використання потенціалу творчих здібностей та обдарувань учнів. Інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес-конференції, засідання «круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагатять уроки. Рекомендується широко використовувати документи, спогади, кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допоможуть створити на уроках відповідну емоційну атмосферу, підсилять виховний вплив навчального матеріалу.

Таким чином, на уроках історії відбувається виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості.

Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою.

Інформація про методичну комісію природничо-математичного спрямування

10 вересня  2020 року відбулось засідання МК природничо-математичного спрямування. На якому обговорили  і затвердили  варіанти завдань для проведення діагностичних  контрольних зрізів з математики, фізики, хімії, біології.

Розглянули поурочно-тематичні плани, програми факультативних і гурткових занять із предметів, плани роботи кабінетів.

Обговорили концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), а також обмінялись досвідом з проблеми.

STEAM-підхід і доповнена реальність.

Підчас проведення круглого столу, 8 жовтня 2020 року, члени МК природничо-математичного спрямування отримали психологічну консультацію та провели методичну оперативку на якій розглянули, як провести віртуальний урок: покрокова інструкція та лайфхаки вчителів з усього світу. Навчились генерувати QR коди та створювати онлайн-тести.

16 листопада 2020 року члени МК природничо-математичного спрямування поспілкувалися на тему: « Онлайн – середовище: виклик для всіх, можливості для кожного».

Розглянули:

1) можливості використання сервісу YouTube та його інтеграції в Блог і Тести; 2) рекомендації щодо роботи із сучасними цифровими інструментами YouTube, Gmail та Google Диск;

 3) переваги застосування інноваційних технологій у педагогічній практиці.

А також поділились інформацією отриманою на засіданні обласної секції викладачів фізики, математики та астрономії, яке пройшло 13 листопада 2020 року у форматі навчального вебінару. 

«Нова норма» в освіті: як організувати якісні STEM – уроки в умовах карантину і не тільки.

Інформація про методичну комісію з професії "Кухар, кондитер"

Підсумки методичної роботи за 2018-2019 н.р.

Підсумки методичної роботи за 2019-2020 н.р.

Підсумки методичної роботи за 2020-2021 н.р.

Передовий педагогічний досвід працівників училища

Догори