Структура

Структура
методичної роботи професійно-технічного училища №27 м. Берестечка

Педагогічний колектив училища працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Взаємодія педагога і здобувачів освіти у формувані ключових компетентностей в сучасному освітньому середовищі»

Педагогічний колектив вважає, що саме організація роботи над науково-методичною проблемою – найефективніший шилях трансформації педагогічної ідеї в практику.

Метою всієї методичної роботи училища є вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій та засобів організації дистанційного та змішаного навчання.

Основні напрямки методичної роботи:

  • Ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України;
  • Надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності, ефективному поєднанню професійних знань з практичними уміннями та навичками;
  • Пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків;
  • Покращення роботи з обдарованими учнями;
  • Вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчальновиховний процесс.
  • Узагальнення та впровадження педагогічного досвіду;
  • Науково-методичне забезпечення нового змісту професійно-технічної освіти;
  • Проведення аналізу діяльності педагогів;
  • Організація самоосвітньої діяльності педагогів;
  • Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Координатором усієї методичної роботи з питань запровадження інноваційних технологій в училищі є методична рада, яка на своїх засіданнях розглядає теоретичні питання, визначає основні аспекти практичної реалізації та застосування нововведень, вивчає їхню доцільність та результативність.

  У практиці роботи училища спираємося на особистісно орієнтовану модель методичної роботи, яка забезпечує максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагога і якомога повніше залучення його до перебудови системи освіти.

  Реалізація поставленої мети відбувається через методичні комісії, які є стрижнем методичної роботи у навчальному закладі. Саме завдяки їм спостерігається професійний ріст і методична майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання, впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.

  З метою практичної апробації нових технологій навчання, організації експерименту з вивчення єдиної науково-методичної проблеми спланована робота творчої групи за темою «Інструментарій педагога в епоху освітніх змін» для того, щоб її учасники осягали методику цифрової грамотності.

  З метою поширення та популяризації передового педагогічного досвіду, в навчальному закладі працює Школа ППД викладача  Романовської Г. М.  з проблеми “Оптимальне використання традиційної та онлайн освіти”

  Школа молодого майстра виробничого навчання допомогає молодим майстрам у їх професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики проведення виробничого навчання.

  Використання у методичному навчанні педагогів інноваційних форм дає змогу створити в педагогічному колективі обстановку загального творчого пошуку, зацікавленості кожного і колективу в цілому.Яу

План методичної роботи
Професійно-технічного училища №27м. Берестечка
на 2022-2023 н.р.

План методичної роботи
Професійно-технічного училища №27м. Берестечка
на 2021-2022 н.р.

План методичної роботи
Професійно-технічного училища №27м. Берестечка
на 2019-2020 н.р

План методичної роботи
Професійно-технічного училища №27м. Берестечка
на 2018-2019 н.р

Догори