Про нас

Професійно-технічне училище №27 м. Берестечко є державним навчальним закладом освіти сільськогосподарського профілю другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, певної кваліфікації, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Головним завданням училища є:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
 • підготовка кваліфікованих робітників з відповідним рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації;
 • постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку;
 • надання громадянам можливостей для підвищення їх інтелектуального рівня і професійної культури, створення умов для продовження навчання, самостійного вибору життєвого шляху;
 • виховання соціально-активних членів суспільства, формування наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей, національної свідомості;
 • здійснення на договірній основі з підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості та окремими особами професійного навчання громадян, які не зайняті в суспільному виробництві чи сфері послуг або потребують перекваліфікації

Училище утворено у 1978 році на базі Берестечківського зоотехнікуму. Засновником училища є Міністерство освіти і науки України

Загальна площа земельних угідь училища складає 239 га, з них 209 га – орна земля.

Навчальний заклад у своєму розпорядженні має:

 • адміністративно-навчальний корпус загальною площею 2275 м2;
 • навчальний корпус №2 площею 959 м2;
 • лабораторний корпус площею 436 м2;
 • гуртожиток на 220 місць;
 • матеріальні склади площею 341 м2;
 • гаражі площею 497 м2;
 • приміщення для утримання ВРХ на 20 голів;
 • автотракторний полігон площею 5 га;
 • автотракторний парк площею 2,5 га;

Площа для навчальних цілей складає 2036 кв. м.

Проектна потужність закладу 450 учбових місць.

Джерелами фінансування училища є кошти:

 • загального фонду Держбюджету України;
 • спеціальний фонд (надходження від діяльності навчального господарства, надання послуг майстернями і машино-тракторним парком та надання платних освітніх послуг);
Догори