Методика

Навчально-методична робота в училищі проводиться,  керуючись Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню  освіту”, “Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Головне завдання, що стоїть перед  кожним педагогом, – дати учневі належну і якісну освіту. Найважливіше завдання навчального закладу з питань навчання – давати учням глибокі й міцні знання, прищеплювати навички й уміння застосовувати їх у житті, на практиці, у майбутній професії. Навчальний заклад мусить навчити кожного свого випускника знаходити шляхи до розв’язання проблем, формувати в них здатність до самостійного, творчого мислення.

Формування особистості учня, розвиток його компетентностей і обдарувань через підвищення розумової та пізнавальної активності, зацікавленості учнів ось в чому заключається актуальність загальноучилищної проблеми.

Педагогічний колектив розпочинає вивчати методичну проблему «Взаємодія педагога і здобувачів освіти у формувані ключових компетентностей в сучасному освітньому середовищі».

Для забезпечення системного характеру роботи над методичною проблемою у структурі методичної роботи училища працює:

 • 5 методичних комісій;
 • школа передового педагогічного досвіду викладача В.М. Твердохліб;
 • школа молодого педагога, творча група з вивчення методичної проблеми училища.

Вся ця робота велась у формі проблемних семінарів, майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів:

 • науково-методична нарада «Педагогічні інновації: суть і практична самореалізація»;
 • семінари-практикуми: «Творчі завдання, технологія, класифікація, використання їх  на уроках і в позакласний час»;
 • психологічні семінари: «Не позбавляти надій,а відкривати шлях до пізнання»;
 • «Творча особистість: як виховувати її на уроці»;
 • науково-практична конференція «Видатні педагоги про розвиток творчого потенціалу учнів»

З метою визначення головних дидактичних та педагогічних завдань в роботі над  науково-методичною проблемою визначені наступні завдання:

  • дидактичні:
   • формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
   • розвиток творчої активності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання;
   • забезпечення й стимулювання саморозвитку й самореалізації особистості;
   • підвищення рівня навчальних досягнень.
  • педагогічні:

системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно-зорієнтований підхід до учнів.

  • технології інтерактивного навчання;
  • технології проектів;
  • технології критичного мислення;
  • інформаційних технологій;
  • технологій креативного навчання;

Як допомогти розвинути в учнів пізнавальний інтерес, як домогтися того, щоб на уроках не було б байдужих спостерігачів, а лише – активні учасники навчального процесу? Розкрити особистість учня можливо, якщо учитель йде на урок не тільки зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, а й із різноманітними і цікавими способами  й прийомами організації праці учнів. У наш час суттєва увага приділяється пошуку засобів активізації навчального процесу, питанням зацікавленості учнів у вивченні предмета взагалі й навчального матеріалу зокрема, їх діяльності упродовж уроку.

В умовах традиційних форм та методів навчання чимало учнів, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають, не готові до життя.

Чого навчати і як навчати? Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці?

Активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищити в них інтерес до процесів здобуття знань, формування умінь і навичок – ось що прагнуть викладачі-практики. Цьому сприяє не тільки розвиток розумових здібностей учнів, а й добір ефективних методів та методичних прийомів, ґрунтовна мотивація теми уроку, доцільність вивчення матеріалу, наступність і послідовність його засвоєння, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів засвідчує, що педагоги училища усе частіше використовують активні форми і методи навчання, «пожвавлюють» заняття інтерактивними вправами, інноваційними технологіями навчання  і охоче діляться своїми успіхами як на училищному, так і на обласному рівні.

Так, досвідом з питання «Удосконалення форм і методів вивчення рідної мови» ділилась Морозюк В.М. на обласному засіданні викладачів української мови і літератури, яке відбулося на базі нашого училища.

Коровицька А.М.  вважає, що найефективнішими засобами підвищення в учнів інтересу до знань є використання методу проектів, коли учень відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Тому свій досвід вона демонструвала на засіданні Школи передового досвіду та провела майстер-клас із зазначеного питання.

Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі. Вони не здатні, оскільки не вміють, а не вміють тому, що їх не навчили співпрацювати. А саме ці навички будуть корисними і постійно застосовуваними в дорослому житті. При правильному, спланованому і систематичному застосуванні інтерактивних методів цю проблему можна розв’язати.   Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу.

Тому саме застосування інтерактивних методів навчання, інфораційно-компютерних технологій, мультимедіа, технологій критичного мислення лежить в основі роботи МК гуманітарного циклу(голова методичної комісії – Сопіжук М.Т.)

Значні позитивні напрацювання з використання ІКТ, технологій критичного  та проектного мислення має МК природничо-математичного циклу( голова методичної комісії – Ковальчук І.Є.).

Все більше розширює можливості використання ІКТ у навчальному процесі методична комісія з професій «Кухар, кондитер» (голова МК Романовська Г.М.). На високому рівні членами методичної комісії (Панасюк Р.В., Ошуркевич В.Г., Фем’як Т.Л., Козирєвою О.Й., Максимець О.О.) проведений предметно-методичний тиждень , відкритий позакласний захід « Філіжанка кави: за і проти», конкурс  професійної майстерності серед учнів училища (переможці – учні групи №12), олімпіада з професії  «Кухар, кондитер» (переможець – Джигота Роман –  учень групи №3).

Досвід викладача  Понятовської А.О. з проблеми “Використання інноваційних технологій на уроках фізики” ;  Марціновської О.А. методичні розробки уроків «Юридична відповідальність», « «Відлига» М.С.Хрущова»; , сценарій до Дня вчителя «Ворожка»; Ковальчук І.Є. «Тести з математики»;  Морозюк В.М. «Конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка»; Сопіжук М.Т. методична розробка уроку « Стариган із крилами», виховний захід «Свято Весни – свято жінки» ; Калюги В.І. методична розробка «Чорнобильська катастрофа – національна трагедія народу», позакласний захід «Милий, зоряний краю, Берестечко моє!», виховна година «Ти – вічний біль, Афганістан!»

Догори