Методика

Новий етап у розвитку професійно-технічної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту й організації навчального процесу. Удосконалення освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою й творчо мислячою, а, значить, і більш мотивованою до самонавчання та саморозвитку.

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистісної діяльності, розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань і вмінь учнів. Такий підхід покликаний подолати прірву між освітою і життям. Він є одним із найбільш перспективних напрямів модернізації освіти.

Головний результат освітньої діяльності нашого навчального закладу – підготовка компетентного випускника, конкурентноспроможного робітника на ринку праці.

 Формування компетентностей учнів обумовлено реалізацією не тільки оновленого змісту, але й оновлених методів, технологій та сучасних інструментів навчання, які сьогодні активно використовують педагоги у  навчанні здобувачів освіти.

Оскільки, педагогічний колектив працює над єдиною загальноучилищною методичною  проблемою «Взаємодія педагога і здобувачів освіти у формувані ключових компетентностей в сучасному освітньому середовищі», то список цих методів і технологій є досить широким, їхні можливості – різнопланові. Саме сучасний інструментарій для педагога дозволяє якісно організовувати дистанційне та змішане навчання, навчати по-новому. 

Таким чином вся методична робота спрямована на:

  • практичні вміння застосовувати сучасні освітні платформи, цифрові інструменти Google освіти;
  • створення та апробація свого власного педагогічного досвіду;
  • організація заходів з удосконалення цифрової грамотності педагогів.
Догори