Методична робота

Здоров’я і безпека на уроках фізичної культури

06 жовтня 2021 року на базі  ПТУ № 27 м.Берестечка  відбулося обласне секційне засідання  керівників фізичної культури за такою темою: « Впровадження  наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» на уроках фізичної культури».  Керівник секції – методист НМЦ ПТО Едуард  Старчевський ознайомив присутніх із нормативними документами МОН України щодо організації  і проведення занять з  предмета «Фізична культура» в закладах ПТ0 […]

Інформація про методичну комісію природничо-математичного спрямування

10 вересня  2020 року відбулось засідання МК природничо-математичного спрямування. На якому обговорили  і затвердили  варіанти завдань для проведення діагностичних  контрольних зрізів з математики, фізики, хімії, біології. Розглянули поурочно-тематичні плани, програми факультативних і гурткових занять із предметів, плани роботи кабінетів. Обговорили концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), а також обмінялись досвідом з проблеми. STEAM-підхід і доповнена реальність. […]

Догори